Medezeggenschap Centraal: Samen er voor staan!

19-12-2018
25 oktober 2018. Met de installatie van het orgaan Medezeggenschap Centraal is de nieuwe medezeggenschap binnen Koraal officieel een feit. Je hebt er al veel over kunnen lezen: MZ Centraal bestaat uit vijftien leden, afkomstig uit alle Koraal-regio’s, de concernondersteunende diensten en MZ Onderwijs. Op de laatste pagina’s van dit artikel stelt het team dat alle Koraal-medewerkers vertegenwoordigt zich aan je voor. Sinds bovenstaande aftrap hebben de leden uitvoerig met elkaar overlegd. “Waar gaan we voor? En hoe kunnen we dat bereiken? Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers meer invloed hebben op de manier hoe zij hun werk uitvoeren, zodat zij de ondersteuningsvraag van cliënten en leerlingen optimaal kunnen beantwoorden?”

Angelique Burhenne, Mark Dresen en José van Gestel vertellen namens alle leden hoe MZ Centraal in de komende periode invulling wil geven aan participatie, het leidende onderwerp binnen de nieuwe medezeggenschap. Het interview vindt plaats op de dag dat álle leden van MZ Centraal voor KleurRijk op de gevoelige plaat worden vastgelegd. Al die aandacht voelt een beetje onwennig, zeker voor de nieuwelingen Angelique en Mark. En dan worden ze ook nog eens geïnterviewd. Tijdens het gesprek valt de schroom al gauw van hen af en maken ze duidelijk wat hen beweegt.

De filosofie van MZ Centraal is dat medezeggenschap dicht bij de medewerkers op de werkvloer plaatsvindt. Regionale Overleg Groepen (ROG’s) zoeken in de regio’s - onder andere via platforms - verbinding met medewerkers bij geagendeerde onderwerpen. Of ze brengen items in die medewerkers zelf aandragen. Angelique Burhenne, groepsleider bij Gastenhof: “Verbinding zoeken met elkaar en samen ergens voor gaan staan, daar geloof ik in. Niet alleen regionaal, maar ook bovenregionaal. In de behandelgroep waar ik werk, weten we met zijn allen bijvoorbeeld heel veel. Ik wilde toegang tot een plek waar we die kennis en ervaring kunnen inzetten. Als lid van MZ Centraal vertegenwoordig ik nu immers álle medewerkers.”

Een belangrijk onderwerp voor MZ Centraal is het project Interne Dienstverlening,  waarbij medewerkers adviseren hoe de ondersteunende diensten in de toekomst het best kunnen worden georganiseerd. “MZ Centraal levert een bijdrage aan een zorgvuldige implementatie bij het verkrijgen van draagvlak in de gehele organisatie”, zegt security officer Mark Dresen. De nieuwe medezeggenschap op basis van participatie spreekt hem bijzonder aan. “Ik vind het belangrijk dat iedereen zijn zegje kan doen over nieuwe ontwikkelingen die medewerkers aangaan. Dat is de reden waarom ik me als medewerker van de concernondersteunende diensten verkiesbaar heb gesteld.”

Volledig artikel
Klik hier om het volledige artikel te lezen...

Deel deze pagina op